middelbare school

‘O, werkt dat zo…’

De overstap
De overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs is voor sommige leerlingen erg groot. Zeker voor kinderen, die op de basisschool weinig inzet nodig hadden om toch hoog te scoren. Hun vaardigheden waren voldoende om alles te kunnen volgen en goed te kunnen presteren.
Maar op de middelbare school wordt vaak iets anders van hen verwacht. De kersverse scholier zoekt naar overzicht in het huiswerk. Hoeveel tijd zouden ze aan hun huiswerk moeten besteden? Hoe kunnen ze bepaalde vakken aanpakken? Of leerlingen worstelen met de vraagstelling in een toets en wat het beste antwoord is. Het kan hun onzeker maken en hun motivatie negatief beïnvloeden.

Inzicht en nieuwe vaardigheden kunnen dan helpen. Ook hier kan EigenWijs hulp bieden. Uw kind krijgt individuele huiswerkbegeleiding, waarbij ik samen met uw kind zoek naar de leerstijl die bij hem of haar past en bij de verwachtingen van het vak. Ook zoeken we samen naar de manier van huiswerk plannen die voor uw kind werkt en het beste overzicht biedt. Daarnaast kijk ik hoe uw kind weer gemotiveerd kan worden. Als leerlingen weer grip krijgen op het schoolleven geven ze regelmatig ‘O, werkt dat zo…’.

En na de middelbare school?
Zit je in het laatste jaar van de middelbare school? En is het nog niet duidelijk wat je hierna wilt gaan doen? Havo of vwo? Een mbo-opleiding? Een tussenjaar? Inzicht in wat je kan, wil en leuk vindt helpt hierbij. In deze zoektocht gebruik ik vragenlijsten en gesprekken. Zo wordt duidelijk wat je zou willen ontwikkelen. Op basis daarvan bekijken we dan de mogelijkheden voor de toekomst. Zo maak je een goede keuze.

‘O, werkt dat zo...’

Een goede samenwerking met ouders, school en eventuele andere hulpverleners kan daarbij belangrijk zijn. Samen zorgen we voor een optimale invulling van de zoektocht, die leidt tot inzichten en keuzemogelijkheden.

De kosten van de ondersteuning zijn:
Kennismakingsgesprek is gratis
Begeleiding van uw kind €52,50 per uur
Evaluatiegesprek €65,- per uur, ex BTW
Evaluatieverslag €60,- per verslag, ex BTW
Reiskosten: €0,50 per km, eerste 4 km vrij

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.