Welkom bij EigenWijs

Kinderen leren en ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Dat gaat niet altijd vanzelf. De oorzaak kan liggen in een opgelopen achterstand. Maar ook een brein dat wat anders werkt kan de reden zijn. Er zijn dan op school momenten waarop een kind zich onzeker voelt, verdrietig of boos is. Het kind heeft moeite met de leerstof op school, scoort lager dan verwacht of mist bepaalde vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren. Plezier beleven aan school wordt dan moeilijk en de motivatie daalt. Het kan ook voorkomen dat een kind niet goed weet welke vervolgopleiding passend kan zijn na de middelbare school. Ook dat kan demotiverend werken.

Als ouder zoekt u dan naar passende hulp, zodat het kind weer vooruit gaat en plezier beleeft in leren. U heeft vragen als: hoe komt mijn kind weer tot leren? Wat is daarvoor nodig? Hoe motiveer en ondersteun ik mijn kind het beste? Op deze vragen krijgt u bij EigenWijs antwoord. Kennis over de eigen leerstijl vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerling. Het verhoogt ook de motivatie. Door mijn brede kennis van verschillende manieren van leren zoek ik in samenwerking met uw kind, u en leerkrachten naar de wijze waarop uw kind de leerproblemen het hoofd kan bieden.

Voor leerlingen uit verschillende onderwijssoorten verzorgt EigenWijs individuele huiswerkbegeleiding, individuele ondersteuning bij leren leren, remedial teaching en studieadvies. Vanaf groep 7 van het basisonderwijs t/m het mbo kunnen zij hier terecht. Bij EigenWijs vinden leerlingen antwoorden op hun hulpvragen.

“Ik kan het nu weer alleen!”

individuele huiswerkbegeleiding, leerblokkades, onderwijsbegeleiding, remedial teaching en leren leren.

Op deze website vindt u informatie over mij en EigenWijs. Klik op het soort onderwijs van uw kind. Wilt u meer weten over mij? Kijkt u dan even bij ‘info en contact’. Ik nodig ik u van harte uit voor een (vrijblijvend en gratis) kennismakingsgesprek.