basisschool

‘Ik kan nu weer verder!’

Deze reactie krijg ik regelmatig van leerlingen uit het basisonderwijs. De hulp is dan afgerond en de leerling kan weer succesvol verder.

EigenWijs gebruikt de onderzoeksmethodes van remedial teaching om de leerblokkade bij uw kind op te sporen. Daarna ontwikkel ik een effectief handelingsplan. Dit plan van aanpak maak ik passend bij de leerstijl van uw kind. Door de ontdekking van een werkende leerstijl vergroot het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. Ook raakt het kind weer gemotiveerd. Ik help het kind vervolgens om zich de leerstof eigen te maken en eventuele achterstanden in te halen. Denk hierbij aan ondersteuning bij:
– lezen (o.a. dyslexie)
– rekenen (o.a. dyscalculie)
– begrijpend lezen
– de spellingregels
– faalangst
– concentratie
– werkhouding
– visueel leren
– kennis over de Citotoets
– zaakvakken leren enz.

“Ik kan het nu weer alleen!”

Een goede samenwerking met ouders, school en eventuele andere hulpverleners is daarbij erg belangrijk. Samen kunnen we zorgen voor een optimale invulling van de ondersteuning en komt uw kind daadwerkelijk verder.

De kosten van de ondersteuning zijn:
– Kennismakingsgesprek is gratis
– Begeleiding van uw kind €52,50 per uur
– Evaluatiegesprek €65,- per uur, ex BTW
– Diagnostisch onderzoek inclusief verslaglegging €80,- per uur ex BTW
– Evaluatieverslag €60,- per verslag, ex BTW
– Reiskosten: €0,50 per km, eerste 4 km vrij
Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.